ممه های لولو برده شده پیدا شد

خبرگزاري فالس: گزارش پیدا شدنِ ممه های لولو برده شده از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري منتشر شد.  بر اساس این گزارش،  ممه های ربوده شده  پنجشنبه  گذشته پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاري فالس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، گزارشی مبنی بر کشف این ممه های مباركه منتشر شده است.
پس از اعزام گروه‌ های جستجوگر به سراسر كشور، بر طبق این گزارش دو ممهء برده شده توسط یک لولوی منافق، کشف، پیدا، یافت، و ریکاور شد.

نتيجه بررسي مقامات عالی رتبهء وابسته به مؤسسه فيزيولوژیِ دانشگاه تهران مبنی بر این که این ممه های اکتشاف شده همان ممه هائی هستند که مدتی تصور میرفت  آنها را لولو برای همیشه برده است، اما به فضل الهی، و به پشتیبانی از طرف امام زمان، و با بهره برداری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ، و با پیروی از آرمانهای امام خمینی، و با پشتیبانی ملتِ مستضعف پرور اسلامی ایران بالاخره ممه ها پیدا شدند.  طبق گزارشاتِ رسیده، این ممه ها از ستونهای کلفتِ دینی، مذهبی، و سیاسی کشور اسلامی ایران میباشند، و همیشه و همه گاه این ممه ها به ملت مسلمانِ جمهوری اسلامی ایران دل گرمی داده اند که باعث پشت گرمی امت اسلامی ایران نیز بوده اند.  پيش‌بيني میشود که بزودی از همهء نقاط دور و نزدیک كشور، امت شهید پرور مُسلم ایران به زیارت این ممه ها خواهند آمد و دین خود را به دینِ ممه پرست اسلامی ایران ابراز خواهند کرد.  ضمنا قابل ذکر است که در لحظاتی که این خبر شیرین واصل شد، در خارج از وزارت کشور جمهوری اسلامی عزیزمان، امت همیشه در صحنه به صورت خودجوش حاضر شده وشعارهایی سردادند که نمونه هایی از آن را به اطلاع شما میرسانیم.

مرگ بر منافق!  ممه میخواین؟ موافق!
مرگ بر اسرائیل!  ممه ها را بمالید!
درود بر خمینی!  ممه، ممه، چه کیفی!
انرژیِ ممه ای حق مسلم ماست!
مرگ بر امریکا!  ممه میخوایم با کوکا!
ما تا آخرش هستیم، ممه ها را می پرستیم!

گزارشات تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

پس نویس: ما هم بلدیم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!