در 3 هفته اول ماه اکتبر باید منتظر حمله به ایران بود

طبق پیش بینی های کارشناسان مرکز بررسی استراتژی و فناوری ها، آمریکا و متحدان آن در حمله احتمالی به ایران از “تمام زرادخانه نیروی هوایی اسرائیل” استفاده خواهند کرد و از عربستان سعودی نیز برای این حمله استفاده خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!