رئیس جمهور لااقل رئیس دفتر خود را سفارش به سکوت کند

 آیت الله مکارم شیرازی گفت: ‌اگر رئیس جمهور به هر دلیل نمی‌تواند با رئیس دفتر خود خداحافظی کند لااقل وی را سفارش به سکوت کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!