قاراشمیش

اخبار واصله از بلاد حق علیه مابقی جهان صحبت از وضعیت قاراشمیش ویژه دارد که سگ صاحبش را نمیشناسه.

از قرار معلوم حرکات و کلمات جناب مشایی، پدر عروس و رئیس دفتر رئیس جمهور محبوب القلوب، کارد را به استخوان آقایان رسانده و دادشون را درآورده.از تمساح یزدی و مکروحه شیرازی گرفته تا پسر خوشگلۀ مطهری و توکلی خوش تیپه و کلی دیگه از حضرات پاشونو کردن تو یه کفش که مشایی یا باید با ساز ما برقصه و یا از کار برکنار بشه.

طرف هم که اصلاً تو این باغا نیست و در پی دعوت از اساتید برونمرزی و تیغه ایرانیت کشیدن روی ولایت فقیه. آقا بزرگه هم که قراره فصل الخطاب باشه فعلاً لالمونی گرفته.

ناگفته نماند که چموشانی پچ پچ کنان میگویند که دعوا سر لحاف ملاست و مشایی داره از احمدی نژاد ولی فقیه و یا رئیس جمهور مادام العمر وطنی میسازه که هم ایران ایران بگه و هم دین مبینش سرجاش باشه تا هم خر رو داشته باشند هم خرما رو.

محض اطلاع اخبار واصله تقدیم گردید تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!