افتخار علیرضا افتخاری

” آقاي رييس جمهور دوستت دارم. اين حرف را ازروي خودستايي و تكلف نمي‌گويم بلكه ازدلم برخاسته و حرف دل من است . شما رييس جمهور شجاعي هستيد بدانيد امروز چشم ‪ ۶ميليارد انسان به شما است.

افتخاري اين آواز خوان محبوب ايراني درپايين سن محمود احمدي نژاد رييس جمهوري را درآغوش گرفت ومراتب قدرداني خود را ازاين رييس جمهور مردمي و دوستدار فرهنگ و هنر ايران اعلام كرد”

علیرضا افتخاری خواننده خوش صدای ایران است. بعضی از اهل فن بارقه هایی از صدای مخملین شادروان بنان را در افتخاری میبینند ولی صد حیف که ایران دوستی و طبع بلند و وقار ایرانی و متانت ذاتی غلامحسین خان بنان کجا و پاچه خواری علیرضا خان کجا.

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/89051599…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!