دفاع رهبر از احمدی نژاد در دیدار ‘محرمانه’ با نمایندگان

هفته نامه “یالثارات الحسین” وابسته به گروه انصار حزب الله، در جدیدترین شماره خود، به نقل از حمید رسایی نماینده حامی دولت جزئیاتی را از جلسه “محرمانه” رهبر جمهوری اسلامی با تعدادی از نمایندگان اصولگرا منتشر کرده است.

به گفته آقای رسایی، آیت الله خامنه ای در پاسخ به انتقادات نسبت به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد تاکید کرده است که “شاید این اشکالات وارد باشد”، ولی “در جمع بندی، نقاط مثبت دولت ترجیح دارد و خیلی بیشتر از نمرات منفی آن است”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!