لاریجانی: درخواست آمریکا برای مذاکره قابل پذیرش نیست

آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس خطاب به آمریکا گفت: “شما در افغانستان جنایت کردید ما با اصل و فرع تجاوز آمریکا و ناتو در افغانستان و ظلم بر مردم افغان مخالفیم، راه مشترکی با شما نداریم که مذاکره کنیم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!