باید وزارت جنگ نرم تشکیل شود

س از تشکیل “ستاد عملیات روانی” با حضور نمایندگان 20 وزارتخانه دولت، فرماندهان سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح و نقش این ستاد در حمایت آشکار از محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس ازآن، مسعود جزایری، دبیر ستاد عملیات روانی با وجود “سناریو” خواندن تهدیدات نظامی برعلیه کشور، پیشنهاد کرد وزارتخانه ای با نام “وزارت جنگ نرم” با حضور اعضای سپاه پاسداران تشکیل شود.

مسعود جزایری که در موردقرار داشتن کشور در معرض تهدیدهای نظامی خارجی با خبرگزاری رسمی دولت ایرنا گفت و گو می کرد گر چه این تهدیدات را یک سناریو و عملیات روانی خوانده اما گفته است: “اقدامات خصمانه و جنگ نرم و عمليات رواني آمريکا، انگليس و ساير هم‌پيمانان کاخ سفيد عليه جمهوري اسلامي ايران، هرگز تا اين حد زياد و گسترده نبوده است. بديهي است که کار دشمن ضربه زدن و تخريب است و کشوري که مورد‌آماج است بايد تمهيدات لازم را براي خنثي سازي برنامه…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!