با تئوری آخرالزمان می خواهند ایران را نابود کنند!

آرماگدون نام عبری تپه‌ای است در شمال فلسطین و در کرانه
باختری رود اردن. “بنیادگرایان مسیحی معتقدند برای ظهور و
بازگشت دوم مسیح، جنگی هسته‌ای و اتمی در محل آرماگدون به وقوع
می‌پیوندد که دارای فجایع بسیار زیادی است و به واسطه این نبرد
عظیم، اکثر شهرهای جهان دچار تخریب و نابودی خواهند شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!