اتفاقی غیر منتظره ؛ دریاچه ارومیه سرخ شد

میه
– خبرگزاری مهر: تالاب بین المللی دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر با
انواع بلاهای طبیعی و انسانی دست و پنجه نرم کرده و به اعتقاد کارشناسان
نفسهای آخرش را می کشد، این روزها در اتفاقی غیرمنتظره به رنگ سرخ گراییده
است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، این پدیده از اواخر هفته گذشته از سواحل
دریاچه ارومیه در حوزه آذربایجان شرقی آغاز شد و کم کم همه دریاچه را فرا
گرفت، اتفاقی که برخی کارشناسان از آن به عنوان شکوفایی جلبکی و در اصطلاح،
کشند قرمز یاد می کنند.

برخی کارشناسان علت این امر را ورود پسابهای حاوی مواد مغذی به ویژه پساب
های حاوی ازت و فسفر به محیط های کم عمق دریاچه ارومیه می دانند که اغلب از
طریق زهابهای کشاورزی و فاضلاب های شهری و صنعتی به دریاچه ریخته می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!