میانگین 49 سال سن مرگ در تهران

مديرعامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران گفت: روزانه 150 تا 200 نفر در شهر هشت ميليون نفري تهران مي‌ميرند و اين آمار در حال افزايش است.
«اسد فاضل» مديرعامل سازمان بهشت زهرا با خبر دادن از کاهش ميانگين سني فوت‌شدگان تهراني به 49 سال و چهار ماه، بررسي آمار مرگ‌ومير تهراني‌ها در سال 88 و علل فوت شهروندان را مورد توجه نيز قرار مي‌دهد .
مديرعامل سازمان بهشت زهرا مي‌گويد: سال 88، 48 هزار و 316 مرگ در سازمان بهشت زهرا ثبت شد که در کمال ناباوري، ميانگين سن فوت‌شدگان به 49 سال رسيده است.
از اين تعداد، 27 هزار و 113 نفر مرد و 18 هزار و 322 نفر زن بودند که بايد مرگ دو هزار و 881 نوزاد را نيز به آن اضافه کرد.
بررسي علل مرگ‌ومير تهراني‌ها گوياي آن است که ايست قلبي با هفت هزار و 828 قرباني و سکته قلبي يا همان آنفارکتوس با چهار هزار و 211 قرباني که در سال گذشته گرفت، بيشترين علت مرگ شهروندان تهراني است که ميانگين سني فوت‌شدگان 52 و 48 سال بوده اس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!