هيات منصوب خامنه ای راي به ضرر هاشمي داد

خبرگزاري هاي نزديك به دولت دیروز از بركناري رئيس دانشگاه آزاد خبر دادند و همزمان براي دومين بار اعلام كردند هياتي كه بررسي وقف دانشگاه آزاد را عهده دار بوده آن را “غير شرعي” دانسته است. این در حالیست که معاون پارلماني دانشگاه آزاد خبر كنار گذاشته شدن عبدالله جاسبي را كذب خوانده است.
“پايان 28 ساله مديريت عبدالله جعفر علي جاسبي بر دانشگاه آزاد”، اين تیتر خبري بود كه ساعت ده صبح روز گذشته خبرگزاري فارس، وابسته به نهادهای امنیتی نظامی منتشر كرد.
فارس همچنین خبر داد كه “هيات موسس” به زودي سرپرست جديد دانشگاه آزاد را معرفي خواهد كرد.
اين خبرگزاري از حميد ميرزاده، دبير هيات موسس هم به عنوان گزينه اي نام برده كه “آيت الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني علاقه دارد او سرپرست جديد دانشگاه آزاد باشد.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!