آخرین دادگاه عمادالدین باقی برگزار شد

جرس: آخرین جلسه محاکمه عمادالدین باقی روز گذشته سه شنبه 26مرداد در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد.

به گزارش جرس، این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور از طریق انجام مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری و پخش آن از تلویزیون بی بی سی تشکیل شد.

در این جلسه، باقی نسبت به عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی که متضمن حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی است و همچنین عدم رسیدگی به شکایات قبلی او از دستگاه های دیگرمعترض شد.

باقی و وکلای او مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری را مصداق هیچ یک از اتهامات ندانستند و اعتقاد داشتند در دنیای امروز کسی را برای چنین گفتگوهایی محاکمه نمی کنند و طبق قانون اساسی ایران مصداق آزادی بیان است.

رئیس دادگاه پس از اخذ لایحه مکتوب آخرین دفاع متهم و وکلا مبادرت به تصمیم و صدور رای خوادهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!