محبوس در زندان رجایی شهر

رنجنامه زندانی کرد محبوس در زندان رجایی شهر

رنجنامه رضا شریفی بوکانی زندانی کرد محبوس در زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – رضا شریفی بوکانی، یکی از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج است که از پانزدهم اردی بهشت ماه تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان به سر می برد.

این زندانی رنجنامه ای را در درون زندان نگاشته و بر اساس این متن که به دست گزارشگر خبرگزاری حقوق بشر ایران(هرانا) رسیده است وی به شرح آنچه که در طی این مدت بر وی رفته پرداخته است. متن این رنجنامه به شرح زیر می باشد:

رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که از 15 اردی بهشت در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بسر می برد اینجانب رضا شریفی بوکانی متولد شهرستان بوکان محل اقامت تهران پس از یازده سال خدمت به راه و ریشه دموکراسی و فعالیت سیاسی در ایران که تنها هدفم خدمت به ملت کرد و آزادی کردستان و دموکراسی در ایران بود 15 اردی بهشت 89 ساعت 4:30 … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!