گفت وگو با جاستین ترودو نماینده لیبرال مجلس کانادا


تعداد زیادی به عنوان مهاجر به کانادا می آیند  برخی با چند صد هزار دلار  مهاجرت کانادا را کسب می کنند. در این میان بسیار کسانی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی، نقش مستقیم داشته اند، حضور دارند.

بر اساس گزارش های سه تن از  فرزندان مصطفی  محمد  نجار  (وزیر کشور احمدی نژاد) از فرماندهان سپاه، در ونکوور کانادا هستند. چگونه می توان از مهاجرت کسانی که حقوق بشر را نقض می کنند به کانادا جلوگیری کرد. شما چه کمکی می توانید بکنید؟

ـ این نشان می دهدکه هارپر بایستی سپاه پاسداران را به لیست تروریستی اضافه می کرد. حزب لیبرال معتقد است که مانند اوباما باید در مورد سپاه عمل کرد و نباید مورد قبول باشند.         

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!