امام زمان کدام را تائید می کند رحیم مشائی یا سرلشگر فیروز آبادی

خبرگزاری دولتی ایرنا، متن سانسور شده سخنرانی رحیم مشائی را در پاسخ به سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همآهنگ کننده ستاد کودتای 22 خرداد منتشر کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!