بحران خرید و فروش املاک، بحران مالی، بحران اقتصادی

در همین پائیز گذشته اعلام شد که رشد دوباره اقتصادی در راه است، بسیار زود
تر از آنکه انتظارش می رفت. بانکهائی که در حال احتضار بودند باز میلیارد
میلیارد سود می بردند. موسسات از سراسر کشور خبر از رشد نیرومند اقتصادی می
دادند. بهای سهام بورس ها تقریبا به سطح قبل از بحران رسیدند. حتی تعدا د
میلیونر ها در سال 2009 حدود 17 درصد افزایش یافت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!