د ره ی پلنگ

برای پرد یس
د ره ی پلنگ

xxx

از قلب جا ده ها و ز انبوه مرغزار
از مرز رود و دامن خا کی کوهسار

از دشت پرشقا یق و از فرش جلگه‌ ها
از صخره ها ی سربی و از عرش آبشار

از لابلای شاخه ی گل های رنگ رنگ
از راه ما رپیچی و از دره ی پلنگ

آن دره ی پلنگ ، نه یاد آور هراس
اما نشان ز نقش و نگاری ، که بی قیاس

از اوج دره ای که نگیرد دلی ملال
چون پرده ای ز طرح قلمکار پر نهال

از بیشه های سبز و زا شجار سرفراز
از ساقه ها ی سیب و سپیدار و سروناز

از چشمه ی زلال و ز اطراف جو یبار
از قلب جا ده ها وز انبوه مرغزار

از جمع شاهکار طبیعت ، گرفته اند
خطی کشیده ‌اند ، به سوی سرای ‌تو

بیهوده نیست نام ‌تو ، پرد یس گفته اند
اینجا ، بهشت آمده در زیر پای ‌تو

اینجا ، فضا معطر وآ کنده بوی عود
اینجا که آسمان ، به زمین آمده فرود

اینجا که جام زر به شفق ، رنگ دیگرست
تشت کبود آن ، همه شب پر زاخترست

بنگر به هر طرف ، که پرستو و چلچله
با رقص و از ترانه ، به پا کرده و لوله

اینجا که شادی است و نشاط است وهلهله
اینجا که بلبل است غزلخوان برای ‌تو

بیهوده نیست نام ‌تو ، پرد یس گفته اند
اینجا ، بهشت آمده در زیر پای ‌تو

منوچهر سعادت نوری
Panther Valley, NJ, USA

Panther Valley , aka Allamuchy-Panther Valley, is a census-designated place and unincorporated area located within Allamuchy Township, in Warren County, New Jersey, USA (دره ی پلنگ ناحیه‌ای است مصفا در منطقه ی آلاموچی درایالت نیوجرسی آمریکا)

xxxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!