يك تصادف در پايتخت با چند روايت و آمار!+تصاویر+فیلم

توبوس مسافربري صبح امروز در بزرگراه شهيد باقري به شدت با هشت دستگاه
خودروي سواري برخورد کرد و تعدادي از آنان را کاملا متلاشي ساخت كه در اين
حادثه هشت نفر از سرنشينان خودروهاي سواري مجروح شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!