بازداشت حسن اسدی و علی جمالی، دو فعال دانشجویی

حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ (۲۲ اوت ۲۰۱۰) در تهران بازداشت شدند.

به گزارش ادوار نیوز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان دانش آموختگان، ماموران امنیتی آقای اسدی زیدآبادی مسئول کمیته حقوق بشر این سازمان را عصر یکشنبه در منزل خود و علی جمالی مسئول کمیته سیاسی این سازمان را همان زمان در محل کارش بازداشت کرده اند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!