دستور سانسور موسوی، کروبی و خاتمی

برخی از سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که براساس دستور شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه وزارت ارشاد، نشریات از درج خبر، نام و عکس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی، منع شده‌اند. وزارت ارشاد این دستورالعمل را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده و همچنین از ملاحظات «مراجع ذی‌صلاح امنیتی» سخن گفته که معتقدند «بازتاب خبر این افراد دارای آثار منفی» است.

به گزارش ندای سبز آزادی، براساس دستورالعملی که وزارت ارشاد صادر کرده است، روزنامه‌های سراسری و خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا موظف شده‌اند «از آوردن خبر یا تصویر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خودداری کنند.»

وزارت ارشاد این دستورالعمل را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده و همچنین از ملاحظات «مراجع ذی‌صلاح امنیتی» سخن گفته که معتقدند «بازتاب خبر این افراد دارای آثار منفی» است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!