راه‌اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر، لحظه‌ای تاریخی برای مسکو!

شواهد نشان می‌دهد آمریکا و اروپا، بدون ارایه قطعنامه‌ای شفاف، همچنان
نیازمند حمایت روسیه‌ای هستند که با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، روابط خود
با تهران را محکم و محکم‌تر می‌کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!