سرازیری

تقریباً روزی نیست که حضرات نظام پر برکت از پیشرفتهای غالباً با کاربرد نظامی جدیدی خبر ندهند و از “به خط تولید انبوه رسیدن ” ادوات جنگی حیرت انگیز پرده برداری نکنند.
در همین راستا دیروز رئیس جمهور محبوب القلوب پس از رونمایی “پهباد جت بمب افکن کرار ” که شباهت زیادی به وی یک نازیها دارد در دیداری با اهل فن در مورد برنامه موشک های دوربرد نظام پر برکت که قرار است به قول ایشان اولین ایرانی فضانورد را حمل کند از جمله فرمودند:

“این هزار کیلومتر رو رد کنیم، دیگه با همون موشک هزار کیلومتر میتونیم خودمونو به سی و پنج هزار کیلومتر برسونیم، اونجا دیگه سرازیریه، اونجا دیگه جاذبه نزدیک میشه به صفر، پرتاب میشیم تو هوا.”

با قتل و تجاوز جنسی به ایرانیان و موشک دور برد و برنامه غیر قانونی هسته ای و و هارت و پورت و هل من مبارز طلبیدن های مداوم ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که هیچ، ایران را ویرانتر کنی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!