جایِ مهین خانمْ خالی است

گرفتنِ اَخبارِ غم آلود در مورد ایران شده کار روزانه من،مشغول بستن بار سفر دیگری بودم که متوجه شدم که مهین خانم،خانم مهین شهابی درگذشت.

***

مهین شهابی صبح امروز دار فانی را وداع گفت

باز سیاه پوشیْ و باز غم و ماتَم،دوری از ایران و دوری از عزیزان و از دست دادن آنان بی‌ آنکه بِتوانی‌ در آخرین لحظاتْ به همراه آنان باشی‌،چند قطرهٔ اشک ریزی و دَوایی برای دَردی باشی‌.دِلگیری تمامی ندارد.

ایشان یکی‌ از دوستان نزدیکِ قدیمی‌ بود و چند سال قبل مادرم موفق شد چند بار با ایشان صحبت کند و در رابطه باشد،عجب نازنین زنی‌ بود ، خوش قلب و مهربان،یک خانم به تمام مَعنا بود،افسوس و صد افسوس که ایشان را هم از دست دادیم تا مجموعه دل تنگیهای من و شما صَد چندان شود.

به تمام دوستان هنر دوست،علاقه مندان سینما و تئاتر و به تمام هم وطنان ایرانی..این مصیبت وارده را تسلیت می‌گویم،باشد که یاد ایشان همیشه در یادِ ما باشد.

شرابِ قرمزِ سیاه پوش …

پاریس اوت ۲۰۱۰ ، اول شهریور ۱۳۸۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!