خامنهای:دانشگاه رانبایدبه حال خودرهاکرد؛برخوردانضباطی لازم است

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با حاکمیت، از برخوردهای انضباطی با دانشجویان دفاع کرد و تصریح کرد که محیط دانشگاه نباید فضای «معارضه دستگاه‌ها» باشد.

در این دیدار آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «جریان و جنبش دانشجویی نباید تصور کند که معارضه با دستگاه‌ها، جزء وظایف اوست، بلکه آنچه مهم است طرح سئوال و مطالبه پاسخ از مسئولان ذیربط است.»

آیت‌الله خامنه‌ای هچنین در پاسخ به یکی از حضار که درباره «برخی تندروی‌ها در برخورد‌های انضباطی» پرسیده بود گفت: «البته نمی‌شود محیط دانشگاه را که آماج توطئه‌های دشمن است، به حال خود رها کرد و طبعاً مسائل انضباطی لازم است اما تندروی در هر زمینه‌ای از جمله در این زمینه خوب نیست.»

رهبر جمهوری اسلامی در حالی از لزوم برخورد‌های انضباطی با دانشجویان سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۳۸۸…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!