نتیجه معکوس!

چکیده : بازی گروهی متوهم و کج فهم به عکس خویش تبدیل گردید. هر چقدر به این بازی دامن زده شود نتایج منفی اش برای کودتاگران افزون خواهد شد. باید از تکرار چنین سخنرانی هایی استقبال کرد!

کلمه- علی درویش: ارائه و پخش سخنرانی شخصی موسوم به مشفق آن هم به این اندازه وسیع قاعدتا با اهداف خاصی صورت گرفت و طراحان آن دستیابی به نتایج مشخصی را دنبال می کردند. اما اینک نه تنها هیچ یک از اهداف متحقق نشده است بلکه نتایجی کاملاً معکوس حاصل گردیده است. برای روشن تر شدن این ادعا نگاهی به اهداف مورد نظر از پخش این سخنرانی می کنیم. سخنرانی مشفق چند هدف را دنبال می کرد. نخستین هدف آن بزرگنمایی قدرت دستگاه امنیتی بود که به موازات وزارت اطلاعات و برای تحقق اهداف خاص ساخته شده بود. در همه جای دنیا ماموران و مسئولان امنیتی می کوشند تا توانایی های خود را بیش از آنچه که واقعیت دارد نشان دهند. این بزرگنمایی ها دو مخاطب اصلی دارد. اولین مخاطب آن نیروهای… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!