نمایندهء ارومیه: درياچه اروميه بزرگ است، بايد كوچكش كنيم

نگهداري درياچه‌‌اي اروميه به اين وسعت فعلي سخت است چون دچار كمبود آب هستيم. بنابراين بهترين كار در حال حاضر اين است كه با برداشت نمك هم به شكل سنتي و هم صنعتي غلظت نمك درياچه را كمتر كنيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا نادرقاضي‌پور نماينده شهر اروميه در مجلس شوراي اسلامي در مورد بحران درياچه اروميه گفت: دو سال قبل در آغاز كار مجلس هشتم، 220 نماينده با امضاء نامه‌اي از رئيس جمهور درخواست كردند هرچه وضعيت درياچه اروميه بررسي شود.
او ادامه داد: رئيس‌جمهور هم دستور داد يك كميته اي براي بررسي وضعيت درياچه اروميه با حضوروزير نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان محيط‌زيست تشكيل شود كه استانداران آذربايجان غربي و شرقي و كردستان هم در آن حضور داشتند.
قاضي پور افزود: با وجود اينكه توسط اين كميته چند راهكار براي حل بحران درياچه اروميه ارائه شده‌است اما هنوز هيچ يك از اين راهكارهاي عملياتي نشده است كه من مرتب اين مورد را در مجلس تذكر … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!