سه موکلم شش ماه است بازجویی نشده اند، ادعای جاسوسی موضوعیت ندارد

مسعود شفیعی وکیل سه آمریکایی که از ۳۱ ماه جولای سال گذشته دستگیرو هم اکنون در زندان اوین به سر می برند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که موضوع جاسوسی که از طریق مقامات ایرانی مطرح شده است اساسا در پرونده موکلانش موضوعیت ندارد و به گفته موکلانش شش هفت ماه است که اصلا بازجویی نداشته اند.  او همچنین گفت که به مقامات قضایی پیشنهاد کرده که ساراشرود یکی از این سه آمریکایی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی  تا زمان دادگاه به سفارت سوییس منتقل شود ولی مقامات این درخواست وی را رد کرده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!