افتخاری: به خاطر عواقب دیدار با احمدی‌نژاد، از ایران می‌روم

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، آقای افتخاری در این دیدار به محمود احمدی نژاد گفت: “آقای رییس جمهور دوستت دارم.”

آقای افتخاری گفت: “پس از آن مراسم و مسایل بسیاری که در پی آن برایم پیش آمد، برخوردهای بدی با من و خانواده ام صورت گرفت.”

آقای افتخاری گفت که این مسائل برای او “افسردگی مفرطی” پیش آورده و به همین دلیل قصد دارد از ایران برود و در فرانسه زندگی کند.

آقای افتخاری در پاسخ به این سوال که “اگر فضا مناسب شود و مسئولان نیز در رفتار خود تجدید نظر کنند، آیا قید رفتن به خارج از ایران را می زنید؟” گفت:”بعید می دانم اما باید دید چه پیش می آید.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!