انتقال ٢میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه/اجرای ٢٧ طرح دردریاچه

رئیس سازمان محیط زیست گفت: به دستور رئیس جمهور طی ٥ تا ١٠ سال دو میلیارد متر مکعب آب که یک میلیارد آن از صرفه جویی در حوزه آبخیز منطقه و یک میلیارد از طریق انتقال آب از منابع آبی دیگر و بارور کردن ابرها تامین می شود به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!