ننگ علیرضا افتخاری

دو هفته پیش علیرضا افتخاری یکی از آواز خوانان مشهور ایران در همایشی رئیس جمهور نظام پر برکت را در آغوش گرفت و از جمله گفت:
” آقاي رييس جمهور دوستت دارم. اين حرف را ازروي خودستايي و تكلف نمي‌گويم بلكه ازدلم برخاسته و حرف دل من است . شما رييس جمهور شجاعي هستيد بدانيد امروز چشم ‪ ۶ميليارد انسان به شما است.”

واکنشهای گسترده در مذمت او فوری و با گذشت زمان تندتر و تیزتر شد و همچنان ادامه دارد.

حالا خبر میرسد که افتخاری دیگر تاب تحمل سرزنشها را ندارد و تصمیم گرفته به فرانسه مهاجرت کند. ناگفته نماند که از رئیس جمهوری که گفته بود قلباً دوستش دارد هم شاکی است که چرا به دادش نرسیده.

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان

http://khabaronline.ir/news-87183.aspx

http://iranian.com/main/blog/fred-150

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!