آیت الله خرازی(دبیرکل حزب الله):نفوذ صهيونيست درارکان بالای حکومت

چطور می شود از يک روستای تبعه لاريجان بعضی از سران ما از آنجا سر درآورده باشند.چه طور شده به آنها اعتماد کرده ايم؟ سوابق اينها را بايد ببينيم که از کجا اين مسائل آب ميخورد.من اينها را در بسياری از مراکز قدرت نظام دنبال کرده ام. تمام مشکلاتی که در اين سی سال در نظام داريم با تمام صراحت عرض ميکنم از اين افراد است.
جای دستان فاسد اين بنی اسراييلی تباران رو من پيدا و دنبال کردم. و انشالله به زودی هم مدارک آن را تکميل ميکنم تا کوچک ترين تحرکی داشته باشند افشا خواهم کرد و نيرو های حزب الله را بر عليه آنان به خيابان ها خواهم کشيد. به همه اثبات خواهم کرد نسل بنی اسماعيل در مقابل بنی اسراييل کوتاه نخواهد آمد. نسل بنی فاطمه محکم در مقابله جريان بنی اسراييل خواهد ايستاد. و به نظر من مشکل بنی اسماعيل زمانی حل خواهد شد که مشکل بنی اسراييلی ها را در کشور مسلمانان حل کنيم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!