دعوت به مشاعره: مقام معظم رهبری

دعوت به مشاعره در پی‌ هنرنمایی جمعی از شعرا در حضور سید علی‌ خامنه‌ای:

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

این شعر برای سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی ساخته شده (از معده در آورده شده) بود

عبادت بی ولایت حقه بازی است
نماز و مسجدش بتخانه سازی است
چرا دشمن نمی خواهد بفهمد؟
وضوی بی ولایت آب بازی است

MM

**** **** ****

رهبرا شعر من نیست مفتی مفتی
پس چی‌ شد اون چلو مرغی که گفتی‌؟

Persian Westender

**** **** ****

معنی پیش کسوت هم فهمیدیم. از این شاعر صله ای ها که چیزی به جز .. شعر بیرون نیامد. ما هم این شعر را بر وزن آهنگ بندری یار بالا می گوییم شاید یک صله ای هم گیر ما بیاید. همه اش که نمی شود ترکها شاعر باشند

موشک میره بالا

یار بالا

به دست آیت الله

یار بالا

هر کره الاغی

یار بالا

شاعر شده حالا

یار بالا

برای شام مفتی

یار بالا

شده شاعر ملا

یار بالا

بیار مرغ و مسما

یار بالا

یالا یالا یالا

یار بالا

Divaneh

**** **** ****

گوز خ.ر. گر جهد ز کون دهانش
آفرینها شود نـــــثـــــــــار بیانش

Mardom Mazloom

**** **** ****

چاپلوس و لفظ شیرین و فریب
می‌ستانی می‌نهی چون زن به جیب

گفت تا اکنون فسوسی بوده‌ام
وز طمع در چاپلوسی بوده‌ام

او ازین تشنیع مردم وین فسوس
کم نمی‌کرد از دعا و چاپلوس

یا بخوردی از کف ایشان سبوس
یا بدادی شیرشان از چاپلوس

رب اعلی گر ویست اندر جلوس
بهر یک کرمی چیست این چاپلوس

گنده پیرست او و از بس چاپلوس
خویش را جلوه کند چون نو عروس

گفت دلقک را سوی زندان برید
چاپلوس و زرق او را کم خرید

مثنوی معنوی
R2-D2

**** **** ****

بعد از دیدن رهبر یکی از شاعران از خود بیخود شد و گفت:

سنده سلامت میکنم
خودمو غلامت میکنم

Faramarz

**** **** ****

سحر آمدم به كويت به شكار رفته بودي
تو كه سگ نبرده بودي به چه كار رفته بودي

P_T_B_A

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!