سعید حدادیان: احمدینژاد لجباز است و دیگر حزباللهی نیست

ر اساس گزارش اخیر، سعید حدادیان در پاسخ به برخی از پرسش‌های وارده در مورد احمدی نژاد در مراسم چهارشنبه شب اظهار داشت “بنده باز هم تکرار می‌کنم، احمدی‌نژاد فردی لجباز، قد و ضد روحانیت است. لجبازی و قدی هم از صفات شیطان است. برخی می‌گویند سخنان احمدی‌نژاد تأثیر پذیرفته از مشایی است، اما بنده مخالف این حرف هستم و معتقدم اصلا چنین نیست بلکه حرف‌هایی که احمدی‌نژاد می‌زند کاملا مال خود اوست و به آن اعتقاد دارد. ”
سعید حدادیان که بیش از دهها نفر اطرافش حلقه زده بودند و حرف‌هایش را گوش می‌کردند، در ادامه پس از اینکه با مخالفت شدید دو جوان حامی احمدی نژاد مواجه شد، افزود: بنده مانند شما جیره‌خور این دولت نیستم که بخواهم چشم و گوش بسته از آن حمایت کنم. من از همان اول هم به احمدی‌نژاد گفتم هر وقت اشتباه کنی متذکر خواهم شد.
این مداح همچنین گفت: احمدی‌نژاد ابتدا که روی کار آمد وقتی از او پرسیدیم “کدام عالم حامی شماست؟”… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!