یک نماینده مجلس: تولید ملی در خطر است

جرس: نماینده مردم ایلام در خصوص طرح مدیریت واردات گفت: قطعاً شرایطی که وجود دارد به نفع تولید‌کننده داخلی نیست. سیاست‌ وارداتی غلطی که هم در دولت نهم و هم در دولت کنونی به بهانه تنظیم بازار در نظر گرفته شده، باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و جایگزینی تولید ملی با واردات می‌شود.
به گزارش فرارو، داریوش قنبری این مسأله را زنگ خطری برای کشور دانست و ادامه داد: مجلس از گذشته نسبت به این موضوع حساسیت داشت و اکنون بعد از تاکید رهبری، این حساسیت‌ها افزایش یافته است. در حال حاضر مسئولان به این امر توجه پیدا کرده‌اند و به همین دلیل هم باید به لحاظ قانونی و هم در عرصه اجرایی جلوی این امر گرفته شود.
این نماینده مجلس با اعلام آمادگی مجلس برای ایجاد زمینه‌های قانونی محدودکننده واردات گفت: نمایندگان اولین شاکی واردات بی‌رویه هستند، هر چند به نظر می‌رسد این امر بیشتر به مراقبت‌های اجرایی نیاز داشته باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!