Couldn’t pass this one up!

 

 

 

خواهرم ای دختر ایران زمین  

در خیابان چهره آرایش مکن ….. از جوانان سلب آسایش مکن 

زلف خود از روسری بیرون مریز ….. در مسیر چشمها افسون مریز 

یاد کن از آتش و روزمعاد ….. طره گیسو مده در دست باد 

خواهرم دیگر تو کودک نیستی ….. فاش تر گویم عروسک نیستی 

خواهرم ای دختر ایرانزمین ….. یک نظر عکس شهیدان را ببین 

خواهرم این لباس تنگ چیست ؟ ….. پوشش چسبان رنگارنگ چیست ؟ 

خواهرم اینقدر تنازی مکن …… با اصول شرع لجبازی مکن 

در امور خویش سرگردان مشو ….. نو عروس چشم نامردان مشو 

خیمه گاه عشاقالحسین 

 

پاسخی که زری دلنشین  فرستاده: 

  

ای فلانک خاک عالم بر سرت….. گر چنین گویی سخن با خواهرت 

خواهر تو نیستم البته من….. پس فزونتر از دهانت زر نزن 

چشم هیز و خوی بد ، فکرپلید …… از دل هر مصرعت آمد پدید 

زشتی دید و کلام ذات تو….. هست پیدا در همه ابیات تو 

از خرد چون کم رسیده سهم تو ….. نیست زیبایی من در فهم تو 

هم نگفته با تو هیچ آموزگار ….. هست طنازی به تای دسته دار 

یا نمیدانند عشاق حسین….. فرق ساده را میان تا و طین 

همچنین آرایش من ای عمو….. در خیابان نیست ، کم یاوه گو 

جای آرایش چه نزدیک و چه دور ….. سالن زیبایی است ای بیشعور 

من لباس تنگ میپوشم ، بله….. پوشش خوشرنگ میپوشم ، بله 

میشوم طناز و زیبا و ملوس….. میخرامم در چمن چون نوعروس 

زلف خود ریزم برون ازروسری ….. میکنم در چشم مردان دلبری 

طره گیسو دهم در دست باد….. گور بابای تو و روز معاد 

زری دلنشین 

  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!