محکومیت قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد موسوی، به ۵ سال حبس

قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس تعزیری و یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

آقای بهزادیان نژاد یکی از نزدیکان و مشاوران میرحسین موسوی است که در موج بازداشت های بعد از عاشورای سال ۸۸ و در روز ۷ دی ماه بازداشت شد و از آن زمان با قرار بازداشت موقت در زندان بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!