موسوی: رجزخوانی ها ایران را در موقعیت خطیری قرار داده است

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان در ایران، می گوید “رجزخوانی های سال های گذشته” باعث شده ایران در موقعیت خطیری قرار گیرد.

آقای موسوی در دیدار با گروهی از رزمندگان جنگ ایران و عراق، که گزارش آن روز جمعه ۵ شهریور ۱۳۸۹ در وب سایت کلمه منتشر شده، گفت: “سیاست های ماجراجویانه سالهای گذشته، گزافه گویی ها و رجزخوانی ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز می کوبند و مشخص است که در پیشبرد این دغدغه شوم رژیم صهیونیستی نقش بارزی دارد.”

میرحسین موسوی که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق نخست وزیر ایران بود، گفت: “آنها برای عملی کردن تصمیم های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند. متاسفانه لفاظی های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد، بهانه لازم را برای تبلیغات لازم در این زمینه فراهم می سازد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!