شیوا را پای چوبه دار نبرید

این روزها اکثر سایت ها و پایگاههای اجتماعی از احتمال صدور حکم اعدام برای شیوا نظرآهاری سخن می گویند؛برخی هم تا بدانجا پیش رفته اند که دادگاه این فعال حقوق بشر برگزار نشده، تیتر زده اند: “شیوا نظرآهاری در آستانه اعدام” و یا “از فعالیت برای حقوق بشر تا اعدام” و…
سازمان معتبری چون عفو بین الملل از “خطر مواجهه با اعدام” سخن می گوید و “خانه آزادی” نسبت به “خطر اعدام شیوا ابراز نگرانی” می کند.
و کمتر کسی از احتمال تبرئه شیوا، از اتهامی که به او نمی چسبد، سخن می گوید و به مساله اصلی یعنی انتساب اتهام “محاربه” به یک فعال حقوق بشر می پردازد. کسی نمی نویسد و نمی گوید که اتهام محاربه، هیچ سنخیتی با فعالیت های حقوق بشری شیوا ندارد. کسی نقد نمیکند و نمی گوید که اساس این اتهام بی پایه است و گویا کسی دوست ندارد بشنود سخنان مادر شیوا را که دردمندانه می گوید: “محاربه تنها در سطح یک اتهام مطرح است و هیچ مدر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!