کدام دین، کدام آموزش دینی؟

در ماه‌های اخیر مسئولین فرهنگی و آموزشی کشور بارها از ضرورت افزایش برنامه‌ها و تبلیغات دینی در مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه سخن گفته‌اند و هفته‌ای هم نیست که از طرح و برنامه جدیدی در این راستا سخن به میان نیاید.

روز هفتم تیر ماه خبرگزاری ایلنا از قول حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، خبر از ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی داد که بر اساس آن قرار است نیم درصد بودجه‌های جاری و عمرانی کشور به مسایل قرآنی اختصاص یابد.

وی در همین گفت‌وگو به افتتاح سه هزار پایگاه تابستانی قرآنی در شهر تهران اشاره کرده بود. پیش‌تر آقای وزیر از تأسیس ۵۰ هزار مدرسه قرآن با بودجه‌ای معادل ۶۰ میلیارد تومانی در دو سه سال آینده هم خبر داده بود (مهر، ۶ تیر ۱۳۸۹).

از مجموعه برخوردها و تحلیل‌های مسئولین می‌توان این گونه برداشت کرد که آنها راه حل کاستن از شکافی عمیقی که در جامعه امروز ایران میان نهادها و فرهنگ رسمی و افکار عمومی جوان…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!