کوشنر:برای نجات جان آشتيانی ۲۷عضواتحاديه بايد نامه مشترکی ارسال کنند

فرانسه از اتحاديه اروپا خواست در رابطه با پرونده حقوق بشر ايران فشار بيشتری بر جمهوری اسلامی ايران وارد کند.

فرانسه روز جمعه از اتحاديه اروپا خواست برای نجات سکينه محمدی آشتيانی از مجازات سنگسار تلاش کند. برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، در نامه ای به کترين اشتون، مسؤل سياست خارجی اتحاديه اروپا، نوشته است که «به منظور نجات جان سکينه محمدی آشتيانی ۲۷ عضو اتحاديه بايد نامه مشترکی به ايران ارسال کنند.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!