انتقاد شدید نماینده مجلس از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

یک نماینده محافظه کار مجلس ایران روز یکشنبه در جریان جلسه ای ضمن انتقاد از برگزاری همایش اخیر ایرانیان مقیم خارج در تهران گفته است که “شورای عالی ایرانیان خارج کشور” که مسئول برگزاری آن همایش بود مبنای قانونی ندارد و وزارت خارجه را تضعیف می کند.
الیاس نادران همچنین اعطای اختیارات تازه به اسفندیار رحیم مشایی، به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد.
در جلسه روز یکشنبه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای ارائه توضیحات به مجلس فراخوانده شده بود که در نهایت نمایندگان با 110 رای مخالف و 55 رای موافق توضیحات او را قانع کننده ندانستند.
آقای نادران در جلسه روز هفتم شهریور (29 اوت) گفت: “کمیسیون امنیت ملی که اقدامات وزارت خارجه را قابل تقدیر می داند بفرماید که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در کجا مصوب شده و این شورا مصوبه کدام مرجع قانونی است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!