رحيم مشايي: دولت احمدي نژاد نام ايران را پرآوازه كرد

تهران – مشاور و رييس دفتر رييس جمهوري بزرگترين دستاورد فرهنگي دولت‌هاي نهم و دهم را بازگشت به ارزشها و آرمانهاي امام راحل دانست و گفت احمدي نژاد نام نيك ايران را در جهان پرآوازه كرد .
اسفنديار رحيم مشايي كه دبير كميسيون فرهنگي دولت است، روز يكشنبه و همزمان با ششمين روز از هفته دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار گروه سياسي ايرنا در مورد مهمترين دستاوردهاي فرهنگي دولت‌هاي نهم و دهم گفت: دولت احمدي نژاد با مبنا قرار دادن اصول و ارزشها و آرمانهاي امام خميني ( ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي و اسلام عزيز ، باور و اعتماد ملي را در برابر دشمنان ايران تقويت كرد.
رحيم مشايي يكي ديگر از مهمترين دستاوردهاي فرهنگي دولت را تشكيل كارگروههاي فرهنگي در استانها و حضور در اين كارگروهها در سفرهاي استاني ، بها دادن به نهادهاي فرهنگي به ويژه دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه ، حمايت از فعاليت‌هاي زنان در اين مقوله‌ها و اختصاص اعتبارات لازم براي ت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!