تفتیش منزل و محل کار نسرین ستوده و احضار وی به دادسرای اوین

خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری از تفتیش منزل و محل کارش خبر داد و اعلام کرد براساس برگه اخطاریه ای که به او داده اند باید ظرف 3 روز به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
او هم چنین با تاکید بر اینکه “این اتهامات را بی پایه و کذب محض” می داند، گفت پس از بررسی روال قانونی یا غیرقانونی صدور و اعلام اخطاریه و مشورت با وکلایش در خصوص مراجعه یا عدم مراجعه به دادگاه تصمیم خواهد گرفت.
تفتیش منزل خانم ستوده، ضبط پرونده ها و مدارک و وسایل شخصی این وکیل دادگستری و همسرش و اخطاریه برای او در حالی صورت گرفته است که بعد از انتخابات مخدوش 22 خرداد سال گذشته، وکلای حقوق بشری نیز همچون قشرهای دیگر تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت و برخی دیگر ناچار از ترک کشور شدند.
عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه دو وکیل سرشناسی هستند که ماه ها د…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!