«سد سیوند هم به کشاورزى لطمه زده هم به آثار باستانى»

شکوه میرزادگى، سخنگوى کمیته نجات دشت پاسارگاد، ضمن تشریح فعالیت‌هاى این کمیته گفته است، آبگیرى سد سیوند نه تنها باعث آسیب وارد آمدن به آثار باستانى در تنگه بلاغى و زیر آب رفتن بسیارى از گنجینه‌هاى باستانى شده، بلکه به کشاورزى در منطقه نیز آسیب زده است.
روز یکشنبه ششمین سالگرد آغاز به کار کمیته بین‌المللى نجات دشت پاسارگاد بود که براى حفظ میراث و آثار باستانى تنگه بلاغى در استان فارس تشکیل شده است.
به همین مناسبت رادیو فردا با خانم شکوه میرزادگى، سخنگوى این کمیته درباره تلاش‌هاى آن و پیامدهاى احداث و آبگیرى سد سیوند گفت و گویى انجام داده است که متن آن در پى مى‌آید:
رادیو فردا: لطفاً در ابتدا کمى درباره تلاش‌هاى کمیته بین‌المللى نجات دشت پاسارگاد و نتایج احداث سد سیوند بر آثار باستانى منطقه توضیح دهید.
شکوه میرزادگى: کمیته نظارت پاسارگاد همزمان با آبگیرى یعنى قصد آبگیرى سد سیوند شروع شد. سال ۲۰۰۴ و پس ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!