ذوالنور: صهیونیست ها قصد نابود کردن امام زمان را دارند

مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران گفته است که “صهیونیست ها” مراقب ظهور امام دوازدهم شیعیان هستند و قصد دارند که به محض مشاهده، او را به قتل برسانند.

به گزارش خبرگزاری فارس ایران، آقای ذوالنور که دوشنبه شب در دانشگاه قم اظهار نظر می کرد همچنین نسبت به آنچه “خطر بزرگ مسیحیت صهیونیست” برای جهان خواند هشدار داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!