هشدار بلر در مورد احتمال مواجهه نظامی با ایران

تونی بلر به بی بی سی گفت: “حرف من این است که دستیابی ایران به توان تسلیحات اتمی کلا قابل قبول نیست. من معتقدم که ما باید که آماده باشیم که با آنها مواجهه کنیم حتی اگر لازم شد از طریق عملیات نظامی. من فکر نمی کنم که اگر آنها به تلاش برای ساخت تسلیحات هسته ای ادامه بدهند راه دیگری وجود داشته باشد. آنها باید این پیام را رسا و روشن بشنوند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!