ترفندها برای جلوگیری ازحضورسران جنبش سبز

در فاصله ٢٤ ساعت تا برگزاری راهپیمایی حکومتی روز قدس که سال گذشته به تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات تبدیل شد، نیروهای شبه نظامی و امنیتی وابسته به سپاه و بسیج برای جلوگیری از تکرار احتمالی تبدیل این مراسم حکومتی به راهپیمایی هواداران جنبش سبز، حمله به رهبران این جنبش و محدود کردن حرکات آنها را در دستور کار قرار داده اند. در همین راستا علاوه بر حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و استاد دانشگاه هم مورد تعرض برخی از لباس شخصی ها قرار گرفته که مانع از تردد وی شده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری های مستقل از تهران، در طی روزهای گذشته عوامل وابسته به سپاه و بسیج با تجمع در برابر منازل چهره هایی چون مهدی کروبی و عبدالله نوری، به این رهبران هشدار داده اند که در صورت شرکت در راهپیمایی فردا با “خشم انقلابی مردم” مواجه می شوند.
در اینباره سایت سحام نیوز، ارگان خبری حزب اعتماد ملی در بار… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!