رهبر ایران مسئول خشونت علیه رهبران مخالف است

شهریور ۱۳۸۹ – به دنبال سه روز حملهء وحشیانه توسط دهها نیروی مسلح لباس شخصی به محل سکونت مهدی کروبی که سرانجام روز جمعه خاتمه یافت، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت امنیت مهدی کروبی، نامزد ریاست جمهوری سال گذشته و خانوادهء وی را به عهده دارد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این خصوص گفت: “باورکردنی نیست که دهها مامور لباس شخصی که به اسلحهء گرم، گاز اشک آور و سایر سلاح های حکومتی مجهز هستند، در آزار خانوادهء کروبی بدون هیچگونه دخالتی از سوی پلیس و یا سایر سازمانهای انتظامی احساس امنیت کامل داشته باشند.” وی افزود: “شیوهء اجراء این حملات هیچ گونه شکی باقی نمی گذارد که حکومت ایران آنها را برنامه ریزی کرده است.”
در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، حسین کروبی، فرزند مهدی کروب، اظهار داشت مهاجمان قصد دا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!