ديدار ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد با مهدي كروبي

سحام نيوز: ساعاتي قبل ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد براي ديدار با مهدي كروبي و فاطمه كروبي به منزل ايشان رفتند.
به گزارش خبرنگار سحام نيوز اين ديدار كه  با هدف دلجويي از مهدي كروبي در پي حملات پي در پي به منزل ايشان، انجام گرديد؛ در ابتدا ميرحسين موسوي و خانم رهنورد از خسارت هاي وارده به ساختمان بازديد كردند. پس از آن آقاي موسوي خانم رهنورد در منزل مهدي كروبي حضور يافتند و با  ايشان به گفتگو پرداختند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!